معنی و ترجمه کلمه غار به انگلیسی غار یعنی چه

غار

anter
cave
cavern
crypt
den
grot
grotto
vault

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها