معنی و ترجمه کلمه فسفر به انگلیسی فسفر یعنی چه

فسفر

Phosphor
noctiluca
phosphorus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها