معنی و ترجمه کلمه فهم به انگلیسی فهم یعنی چه

فهم

apprehension
brain
grasp
head
intellect
intelligence
mind
realization
savvey
savvy
understanding
uptake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها