معنی و ترجمه کلمه فوران به انگلیسی فوران یعنی چه

فوران

effusion
eruption
gush
irruption
jet
outburst
spout
spurt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها