معنی و ترجمه کلمه فیزیک به انگلیسی فیزیک یعنی چه

فیزیک

physic
physics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها