معنی و ترجمه کلمه گراز به انگلیسی گراز یعنی چه

گراز

hog
pig
pork
tusker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها