معنی و ترجمه کلمه binary به فارسی binary یعنی چه

binary


دودوئى ،دودويى ،دوتايى ،جفتى ،مضاعف
کامپيوتر : دوتايى
علوم هوايى : دوتائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها