معنی و ترجمه کلمه bull به فارسی bull یعنی چه

bull


بورس تصنعى ،گاونر،حيوانات نر بزرگ ،فرمان ،مثل گاو نر رفتارکردن ،(امر )بى پرواکارکردن
قانون ـ فقه : گران کردن قيمت سهام به وسيله پيش خريد کردن انها
بازرگانى : سفته باز بورس
ورزش : مرکز هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها