معنی و ترجمه کلمه cylinder به فارسی cylinder یعنی چه

cylinder


غلطک ،استوانه ،سيلندر،لوله
علوم مهندسى : بطرى گاز
کامپيوتر : سيلندر
عمران : سيلندر
معمارى : استوانه
شيمى : سيلندر
ورزش : فشنگ خور استوانه اى هفت تير
علوم هوايى : استوانه
علوم نظامى : سيلندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها