معنی و ترجمه کلمه elasticity به فارسی elasticity یعنی چه

elasticity


الاستيسيته ،برجهندگى ،جهمندى ،کشسانى ،کشوارى ،نوانى ،جهندگى ،خاصيت فنرى ،قابليت ارتجاع و خم شدن ،کشش ،قابليت ارتجاعى
علوم مهندسى : قوه ارتجاع الاستيسيته
معمارى : خاصيت فنرى
شيمى : کشسانى
بازرگانى : حساسيت
ورزش : قابليت ارتجاع
علوم هوايى : کشسانى
علوم نظامى : قابليت انعطاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها