معنی و ترجمه کلمه folia به فارسی folia یعنی چه

folia


جمع چينه ،طبقات نازک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها