معنی و ترجمه کلمه interval به فارسی interval یعنی چه

interval


فاصله تاکتيکى ،فاصله ،مدت ،فرجه ،ايست ،وقفه ،فترت ،خلال
علوم مهندسى : فاصله
عمران : فاصله زمانى
قانون ـ فقه : وقفه ،فترت
روانشناسى : فاصله
ورزش : دوهاى تمرينى ارام
علوم نظامى : اختلاف فاصله مدت زمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها