معنی و ترجمه کلمه plan به فارسی plan یعنی چه

plan


طرح کشيدن يا ريختن ،طرح ريزى کردن در نظر داشتن ،نقشه کف ،نقشه مسطحه ،برنگاره ،هامن ،طرح ريزى کردن ،طرح کردن ،برنامه ،تدبير،انديشه ،خيال ،نقشه کشيدن ،طرح ريختن
علوم مهندسى : پلان
عمران : نقشه
معمارى : پلان
روانشناسى : نقشه
بازرگانى : برنامه ريزى کردن ،برنامه
علوم نظامى : پيش بينى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها