معنی و ترجمه کلمه radiological به فارسی radiological یعنی چه

radiological


تشعشعى ،راديولوژيکى
علوم نظامى : مربوط به تشعشع هسته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها