معنی و ترجمه کلمه shape به فارسی shape یعنی چه

shape


درست کردن ،قالب کردن ،طرح کردن به شکلى دراوردن ،ترکيب ،صورت ،قواره ،اندام ،تجسم ،ريخت ،شکل دادن به ،سرشتن
علوم مهندسى : قالب
روانشناسى : شکل دهى
بازرگانى : تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها