طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radioactive به فارسی radioactive یعنی چه

radioactive


پرتوزا،راديو اکتيو،پرتو افشان ،تابش دار
علوم مهندسى : راديواکتيو
شيمى : پرتو زا
زيست شناسى : راديواکتيو
ورزش : راديواکتيو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها