معنی و ترجمه کلمه آب دهان به انگلیسی آب دهان یعنی چه

آب دهان

saliva
slaver
slobber
spit
spittle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها