معنی و ترجمه کلمه رشته اى به انگلیسی رشته اى یعنی چه

رشته اى

departmental
filamentary
filamentous
penicillate

کلمات مشابه به رشته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها