معنی و ترجمه کلمه called به فارسی called یعنی چه

called


فرا خوانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها