معنی و ترجمه کلمه decay به فارسی decay یعنی چه

decay


تلاشى ،از بين رفتن ،ضعيف شدن ،پوسيدن نقصان ،تجزيه ،پوسيدگى ،فساد،زوال ،خرابى ،پوسيدن ،فاسد شدن ،تنزل کردن ،منحط شدن ،تباهى ،محو شدن ،تباه شدن
علوم مهندسى : اضمحلال
الکترونيک : تباهى
معمارى : تباهى
شيمى : واپاشى
روانشناسى : واپاشى
زيست شناسى : تجزيه
نجوم : واپاشى
علوم هوايى : تلاشى
علوم نظامى : کاهش راديو اکتيويته در زمان معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها