معنی و ترجمه کلمه functional به فارسی functional یعنی چه

functional


اساسى ،اصلى ،اصول ،کارکردى ،وابسته به وظايف اعضاء،وظيفه اى ،وابسته به شغل وپيشه ،وظيفه دار،تابعى ،وظيفه مندى ،در حال کار
قانون ـ فقه : مبادى
روانشناسى : تابعى
بازرگانى : کارکردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها