معنی و ترجمه کلمه gift به فارسی gift یعنی چه

gift


عطيه ،عين موهوبه ،هبه کردن ،بخشش ،پيشکشى ،نعمت ،موهبت ،پيشکش کردن( به)،بخشيدن( به)،هديه دادن ،داراى استعداد کردن ،ره اورد،هديه
قانون ـ فقه : هديه ،بخشيدن به


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها