معنی و ترجمه کلمه guide به فارسی guide یعنی چه

guide


Processing Equipment،هدايت کردن ،ناو راهنما،هادى( جنگ افزار)،غلاف ،راندن ،راهنمايى کردن ،رهبر،هادى ،کتاب راهنما،راهنمايى کردن ،تعليم دادن
علوم مهندسى : راهنما
کامپيوتر : انجمن بين المللى استفاده کنندگان کامپيوترهاى بزرگIBM الکترونيک : موج بر
روانشناسى : راهنما
علوم هوايى : هادى
علوم نظامى : هدايت کردن
علوم دريايى : کشتى فرماندهى عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها