معنی و ترجمه کلمه taste به فارسی taste یعنی چه

taste


چشايى ،چشيدن ،لب زدن ،مزه کردن ،مزه دادن ،مزه ،طعم ،چشاپى ،ذوق ،سليقه
روانشناسى : سليقه
بازرگانى : ذوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها