معنی و ترجمه کلمه velocity به فارسی velocity یعنی چه

velocity


سرعت اوليه ،سرعت سير،شتاب ،تندى برحسب زمان
علوم مهندسى : سرعت
عمران : سرعت
معمارى : سرعت
قانون ـ فقه : سرعت گردش پول
شيمى : سرعت
روانشناسى : سرعت
نجوم : سرعت
ورزش : بردار سرعت
علوم هوايى : تندى
علوم نظامى : سرعت دهانه اى توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها