معنی و ترجمه کلمه عقب به انگلیسی عقب یعنی چه

عقب

abaft
back
behind
fro
rear
tail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها