معنی و ترجمه کلمه فرسوده به انگلیسی فرسوده یعنی چه

فرسوده

attrited
beaten
doting
effete
forspent
forworn
old
rusty
timeworn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها