معنی و ترجمه کلمه فعالیت به انگلیسی فعالیت یعنی چه

فعالیت

acting
activity
actuality
stir

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها