معنی و ترجمه کلمه فلس به انگلیسی فلس یعنی چه

فلس

flake
scale
scutellum
squama

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها