معنی و ترجمه کلمه ژرف به انگلیسی ژرف یعنی چه

ژرف

abysmal
deep
profound
unfathomable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها