معنی و ترجمه کلمه کالبد به انگلیسی کالبد یعنی چه

کالبد

chassis
compages
framework
mold
mould
shell
skeleton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها