معنی و ترجمه کلمه distance به فارسی distance یعنی چه

distance


مسير مسابقه ،مدت بازى ،مسافت ،فاصله ،دورى ،بعد،دورکردن ،دورنگاهداشتن ،پشت سرگذاشتن
علوم مهندسى : فاصله
عمران : فاصله
معمارى : فاصله
قانون ـ فقه : مسافت
ورزش : فاصله ،قسمتى از مسير مسابقه مشخص شده به و سيله پرچم يا ميله ،تعداد کيلومترهاى طى شده در شکار با اسب
علوم هوايى : فاصله
علوم نظامى : برد سلاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها