معنی و ترجمه کلمه genital به فارسی genital یعنی چه

genital


مربوط به توالد و تناسل ،مربوط به دستگاه تناسلى
روانشناسى : تناسلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها