معنی و ترجمه کلمه gast به فارسی gast یعنی چه

gast


)scare(ترساندن ،وحشت ،جانور بدون اولاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها