معنی و ترجمه کلمه فعال به انگلیسی فعال یعنی چه

فعال

acting
active
astir
energetic
light foot
light footed
pragmatic
pragmatics
smacker
smacking
snell
spiritous
spirituous
sthenic
strenuous
trig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها