معنی و ترجمه کلمه generalize به فارسی generalize یعنی چه

generalize


بطور عام گفتن ،عموميت دادن( به)،عمومى کردن ،تعميم دادن ،کليت بخشيدن
قانون ـ فقه : تحت قانون کلى دراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها