معنی و ترجمه کلمه فلج به انگلیسی فلج یعنی چه

فلج

mutilate
palsy
paralysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها