معنی و ترجمه کلمه machine به فارسی machine یعنی چه

machine


براده برداشتن ،تراشيدن ،تراشکارى کردن صيقل کردن ،دستگاه ،ماشين کردن ،با ماشين رفتن
علوم مهندسى : دستگاه
کامپيوتر : ماشين
علوم نظامى : شيار انداختن روى فلز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها